Služby pro veřejnou dopravu

Řešení veřejné linkové autobusové dopravy

 

-Rozbor stávajícího stavu

-Rozbor poptávky a frekvencí

-Návrh nových jízdních řádů

-Zhotovení turnusových oběhů

-Návrh nasazení vozidel dle kapacity

-Zpracování podkladů pro firemní informační systém a příprava podkladů pro PR

-Návrh řešení inteligentních zastávek a odbavovacího systému

-Návrh softwarového řešení pro on-line kontrolu sledovaného dopravního řešení s možností včasného přizpůsobení aktuálním požadavkům

-Pravidelné paralelní kontroly s organizátorem, nebo jiným pověřeným útvarem, nového dopravního řešení - předcházení “profesionální slepoty”

 

Radek.novotny@4check.cz

+420 603 151 555

Melantrichova 17b

Praha1